Условия за абонаментно сервизно обслужване на ПАСОСС

Задължителни условия  за договаряне на абонаментно сервизно обслужване  за 2015 г.:

1. Клиентът да има лицензирани към датата на сключване на договора съответно следните версии:

Счетоводство Работни заплати 5
 141117.0 140320.1

Актуалните версии на програмата могат да бъдат изтеглени тук.

Цените за лицензиране (право на ползване) на актуалните версии за клиенти без абонамент са дадени тук.

2. Клиентът да няма към датата на сключване на договора непокрити задължения.

Преференциална цена (ВИП) получават клиентите, които са били абонати (вкл. гаранционни) през последните две години (2013-2014) и коректно са изпълнили задълженията си по договора.

Договори ВИП и МИНИ се сключват до 31 януари 2015 година. След тази дата, двете преференции отпадат.

Плащането на месечната абонаментна такса става САМО по банков път:

ЗЕН Електроникс ООД Компютърно счетоводство ПАСОСС ООД
IBAN BG18FINV915010BGN003HR BG07FINV915010BGN0CR17
(само за фирми нерегистрирани по ДДС)

Първа Инвестиционна Банка, BIC: FINVBGSF


ПАСОСС-ВАЖНО!
Избор на абонаментен план и онлайн заявка за Договор за абонаментно сервизно обслужване можете да направите тук.

Коментари са забранени.