Абонамент ПЪЛЕН

Абонаментен сервизен план ПЪЛЕН е предназначен за клиенти, които желаят всички системни действия по обновяване на ПАСОСС, проверка и архивиране на базата данни, изцяло да бъдат извършвани от наши специалисти. Този сервиз се осъществява само от ЗЕН Електроникс, т.е. сделката е облагаема с ДДС.

  • Посещение на място при всяко повикване;
  • Обновяване на всички програмни продукти с инсталация на място;
  • Отстраняване на грешки на място;
  • Право за ползване на новите версии на програмния продукт;
  • Права за самостоятелна актуализация на програмния продукт;
  • Телефонни консултации в работно време.

Коментари са забранени.