Абонамент СТАНДАРТ

Абонаментен план СТАНДАРТ за сервизно обслужване е подходящ за клиенти с добра обща компютърна грамотност, които чувстват известна несигурност и желаят техните действия да бъдат своевременно контролирани. Ежемесечното посещение от специалист от екип ПАСОСС е с цел проверка на място на състоянието на системата след извършените от потребителя сервизни действия и своевременна корекция на допуснатите грешки, за да се избегне следващо задълбочаване и усложнения.

  • Права за самостоятелна актуализация на програмния продукт;
  • Лиценз за ползване на новите версии на програмния продукт;
  • Едно посещение месечно за сервизни услуги на място за 2 час;
  • Телефонни консултации в работно време.

Коментари са забранени.