Изтегли

ПАСОСС Календар

 

продукт версия дата изтегли режим
Счетоводство 4 170425.0 26.04.2017 изтегли платена
Работни заплати 5 170616.1 16.06.2017 изтегли платена
е-Ваучер 3.0 01.08.2013 отвори  
е-Фактуриране 3.0 01.08.2013 отвори  
         
Работни заплати 4 101125.1 25.11.2010 изтегли  

 

 

Изтегляне на стари версии!