ПАСОСС Календар

 

продукт версия дата изтегли
Счетоводство 4 200528.0 28.05.2020 изтегли
Работни заплати 5 210810.1 13.08.2021 изтегли
е-Ваучер 3.0 01.08.2013 отвори
е-Фактуриране 3.0 01.08.2013 отвори
       
Работни заплати 4 101125.1 25.11.2010 изтегли

 

Коментари са забранени.