Сервизна кампания

Сервизно обслужване на пакет ПАСОСССистемата за абонаментно обслужване на клиентите е доказала с годините своите предимства. Тя позволява на Потребителя да избере най-удобния за него режим за обновяване и обслужване на програмите от пакет ПАСОСС®, а на екип ПАСОСС дава възможност да планира правилно ресурсите и да поддържа постоянен квалифициран персонал (програмисти, тестери, сервизни специалисти), както за незабавна реализация на всяка наложена нормативна промяна или отстраняване на фиксирана грешка, така и за усъвършенстване на програмите и развитие на тяхната функционалност.

Кампанията за сервизната 2021 година стартира
на 2 декември 2020 г. с непроменени цени и Практически указания за действие.

 

 

 

Коментари са забранени.