Абонаментни планове за сервизно обслужване

Абонамент АВТОПИЛОТ

Абонаментен план АВТОПИЛОТ е подходящ за клиенти с много добра обща компютърна грамотност, задълбочени познания и сигурни умения  за работа с програмите ПАСОСС.

 • Права за самостоятелна актуализация на програмния продукт;
 • Лиценз за ползване на новите версии на програмния продукт;
 • Телефонни консултации в работно време.

 


Абонамент СТАНДАРТ

Абонаментен план СТАНДАРТ за сервизно обслужване е подходящ за клиенти с добра обща компютърна грамотност, които чувстват известна несигурност и желаят техните действия да бъдат своевременно контролирани. Ежемесечното посещение от специалист от екип ПАСОСС е с цел проверка на място на състоянието на системата след извършените от потребителя сервизни действия и своевременна корекция на допуснатите грешки, за да се избегне следващо задълбочаване и усложнения.

 • Права за самостоятелна актуализация на програмния продукт;
 • Лиценз за ползване на новите версии на програмния продукт;
 • Едно посещение месечно за сервизни услуги на място за 2 час;
 • Телефонни консултации в работно време.

Абонамент ПЪЛЕН

Абонаментен сервизен план ПЪЛЕН е предназначен за клиенти, които желаят всички системни действия по обновяване на ПАСОСС, проверка и архивиране на базата данни, изцяло да бъдат извършвани от наши специалисти. Този сервиз се осъществява само от ЗЕН Електроникс, т.е. сделката е облагаема с ДДС.

 • Посещение на място при всяко повикване;
 • Обновяване на всички програмни продукти с инсталация на място;
 • Отстраняване на грешки на място;
 • Право за ползване на новите версии на програмния продукт;
 • Права за самостоятелна актуализация на програмния продукт;
 • Телефонни консултации в работно време.

Абонамент СВОБОДЕН

В случай, че не откривате тук сервизът, който ви е нужен, ние сме готови да обсъдим и договорим конкретни условия, специално за вас.


ПАСОСС ЗЕН ЕлектрониксВажно!

При заплащане до 31 януари на годишната абонаментна такса, клиентите на „ЗЕН Електроникс“ ООД получават отстъпка една месечна такса.

Тази отстъпка не се отнася за клиентите на абонаментен план МИНИ и за всички клиенти с договори за сервизно обслужване на „Компютърно счетоводство ПАСОСС“ ООД.

Коментари са забранени.