Услуги и цени без абонамент

Услуга
Цена
Пояснение
Обучение и консултации на място 150 лв/час минимум 2 часа
Обновяване на място 150 лв за един продукт
90 лв за всеки следващ
правото на ползване на новата версия се заплаща допълнително по актуалния ценоразпис на фирмата
Преинсталация на версия не по наша вина 150 лв за всеки продукт  
Инсталация на второ работно място 30% от цената на продукта  
Отстраняване на грешки по наша вина в нашия офис безплатно  
Отстраняване на грешки в база данни не по наша вина в нашия офис 150 лв за всяка база базата трябва да бъде получена в нашия офис по e-mail или на цифров носител
Посещение на място за отстраняване на грешки по наша вина 50 лв за едно посещение отстраняването на тези грешки в нашия офис е безплатно
Инсталация на лицензирана програма на нов компютър и/или изтриване на информацията от стария 150 лв за един продукт отнася се за подмяна на един компютър с друг,  а не за допълнително работно място
Изработване на нова справка 200 лв за една справка  
Услуги на място при повикване 150 лв /час минимум 2 часа
Актуализация на стара база данни в нашия офис   базата трябва да бъде получена в нашия офис по e-mail или на цифров носител
   – база данни от еднофирмена версия 90 лв.  
   – база данни от многофирмена версия 90 лв +
65 лв/база
 90 лв за първата база данни от многофирмена версия и 65 лв за втора и всяка следваща
Командировъчните разходи, когато това се налага, са изцяло за сметка на клиента и съгласно действащото законодателство.