Гаранционен сервиз

Всеки новозакупен програмен продукт от пакет ПАСОСС ® получава гаранционно обслужване при следните условия:

Инсталация на място и 2 часа безплатно обучение, по желание на клиента.Сервизно обслужване при условията на абонамент Автопилот, безплатно за срок от 12 месеца:

  • Права за самостоятелна актуализация на програмния продукт;
  • Лиценз за ползване на новите версии на програмния продукт;
  • Телефонни консултации в работно време.

При инсталация извън София и Плевен на новозакупен продукт със стойност над 500 лв, командировъчните разходи са за наша сметка. Във всички останали случаи командировъчните разходи са за сметка на клиента, в размер и при условия съгласно действащото законодателство.