Заявка за договор

За избраните условя за абонаментно сервизно обслужване е генериран договор, който трябва да бъде изтеглен, подписан с електронен подпис и върнат обратно в системата. Той влиза в сила веднага след подписването му и от Възложителя.

Важно, ПАСОСС-СчетоводствоВАЖНО! Не забравяйте!

С оглед по-нататъшното ползване на договора за справка и отпечатване в Контролен панел, подписването на договора с електронен подпис (КЕП) трябва да бъде направено в режим „Attached Signature“, при който договорът и подписът са пакетирани в един файл.

Ако подписването бъде направено в режим „Detached Signature“, договорът и подписът са в два отделни файла.

Коментари са забранени.