Контролен панел

Основните desktop базирани програми от пакет ПАСОСССчетоводство 4 още и Работни заплати 5 още , – се лицензират за ползване с Регистрационният ключ. Той е персонален и се генерира от Инсталационен ключ, формиран от приложението за конкретния потребител, конкретно работно място (HDD) и конкретна конфигурация (достъпни модули) на програмата. Това означава, че пререгистрация, която да лицензира правото на ползване на програмата, може да се наложи в следните случаи:

  • добавяне/премахване на програмен модул;
  • инсталация на програмата на нов хард диск (създаване на ново работно място или промяна, ремонт, обновяване на компютърната конфигурация);
  • обновяване на програмата с платена версията;
  • изтекъл абонамент за право на ползване на версия на програмата;

Важно, ПАСОСС-СчетоводствоНеобходимо и достатъчно условие за получаване на Регистрационен ключ е това потребителят да има коректно уредени финансови взаимоотношения с фирма Компютърно счетоводство ПАСОСС ООД , за лица нерегистрирани по ЗДДС, или със ЗЕН Електроникс ООД за всички останали (научи повече).

От 1.06.2015 г. абонатите на ПАСОСС (Счетоводство и Работни заплати) могат самостоятелно да вземат регистрационен ключ всеки път, когато им се наложи, но само при платена абонаментна такса, в специално онлайн приложение, наречено Контролен панел. Преди ползване на това приложение за първи път, на добре познатите телефони 02 9669551, 9669561, всеки абонат ще получи персонални параметри за вход в приложението (потребителско име и парола), както и подробна инструкция за ползването му. Връзка към Контролен панел ще намерите във всеки сайт, но самото приложение е базирано на http://service.pasoss.com/:

Подробно описание на действията за получаване на регистрационен ключ онлайн ще намерите в тази инструкция.

Освен генератор на регистрационни ключове, в контролния панел е систематизирана още следната информация:

Новини – съдържа важни актуални публикации от сайтовете http://schetovodstvo.pasoss.com/ и http://rz5.pasoss.com/;

Профил – базови данни за потребителя: потребителско име, име на фирмата, която получава правото за ползване, материално отговорно лице, e-mail и телефон за контакт, възможност за смяна на паролата;

Програми – описание на програмната конфигурация (достъпни модули за ползване), вариант (мрежова/локална), брой фирми, брой работни места;

Договори – в тази секция ще се сключват договорите за сервизно обслужване през 2016 г. и ще е достъпна пълната информация за тях.

Абонатите на програми от пакет ПАСОСССчетоводство 4 (научи как) и Работни заплати 5 (научи как) могат да пререгистрират програмата си самостоятелно, по всяко време, online.

Коментари са забранени.