Модул БАНКОВИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ

Новият модул Банкови извлечения в трите приложения от ПАСОСС-Електронни документи (еФактуриране / Електронен ваучер / архивБокс) е предназначен за автоматизирана проверка и осчетоводяване на съответствието между регистрираните дебитни и кредитни банкови операции и издадените приходни и качените разходни първични счетоводни документи или, както се казва на счетоводен жаргон, разнасяне на плащанията. Научи повече

Коментари са забранени.