Подаръци

Всеки наш клиент, който през 2011 ще бъде абонат за трета поредна година (включително гаранционния срок) и коректно е изпълнявал задълженията си по договор, може да избере един от следните подаръци:

1. Безплатно Електронно фактуриране на абонаментен план мини за една година (при абонаменти ПАСОСС-Автопилот и Мини за 2011) и за две години (при останалите абонаменти).
2. Безплатен модул Генериране на статии:  за една фирма, с една  функционалност.
3. Безплатен дизайн и безплатно изработване на уебсайт, с предоставени готови материали (текст и изображения).

Коментари са забранени.