Профил на потребителя

Основните desktop базирани програми от пакет ПАСОСС – Счетоводство и Работни заплати, – се лицензират за ползване с Регистрационен ключ. Досега той се получаваше от нас по подаден инсталационен ключ. Нашите усилия да улесним клиентите, доведоха до създаване на онлайн регистрация на програмите.
От общия сайт за всички програми, pasoss.com, се избира Сервиз, а от там от Потребители се избира Вход .

1_vhod
За по-кратко може да се последва връзката http://service.pasoss.com/ и да се влезе в системата за регистрация на програмите от Потребители Вход.
Влизането става с потребителското име /валиден имейл адрес/ и паролата и се показва потребителския акаунт на клиента.
Освен възможността за генериране на ключ, системата предоставя богата информация за Профила, Лицензираните програми, Сключените договори.

3_Menu

В секцията НОВИНИ стоят актуални новини за програмите от пакет ПАСОСС. Тук се поставят информация за всички наши програми, събития и идеи.

От Профил се получава информация за фирмата, имейл адреса, мол-а, телефонен номер. От тук може да се смени паролата.

В секцията Програми и Информация се показва информация за ползваните програми, вида на инсталацията, броя на работните места, вида обслужване, дата на генериране на ключа, инсталационен ключ, регистрационен ключ, версия на програмата.

4_informacia
В секцията Генериране на ключовете може да се генерира Регистрационен ключ по въведен Инсталационен ключ. В първото поле се копира Инсталационен ключ, взет от Регистрацията на съответната програма. Натиска се бутона Генерирай и получения Регистрационен ключ се въвежда в програмата, която се лицензира.

5_Generirane_klu4

При успешно генерирането на ключ се показва и таблица с информация за параметрите на програмите, за която се иска ключ и параметрите на програмата за която има право на регистрация и  тяхното съответствие.

6_Tablica_pri_vzemane_klu4

Информация за сключения договор може да се получи от секция Договори. Дава се информация за годината на договора, типа на документа, вида на абонамента, месечната цена, дата на сключване на договора и статуса на документа.

7_Dogovori

В стремежа ни да улесним дейностите по регистрация/лицензиране на програмите и с цел прозрачност на платените и получените услуги, създадохме тази система за регистриране на десктоп базираните програми Счетоводство и Работни заплати 5.

Коментари са забранени.