Регистрационен ключ онлайн

Контролен панел – достъп и основни функции

ПАСОСС, телефон за контакт 028669551

Преди да посетите за първи път приложението за самостоятелно лицензиране на програмите Счетоводство 4 още и Работни заплати 5 още от пакет ПАСОСС, обадете се на добре познатите сервизни телефони, за получите потребителско име и парола за вашия Контролен панел и генериране на Регистрационен ключ. Всяка клиент, който ползва пакет ПАСОСС, има едно потребителско име (съответно и една парола), с което генерира регистрационните си ключове за всички програми и работни места, независимо от техния брой.

Влезте в контролния панел с получените потребителско име и парола. Вход за Контролен панел има на всички сайтове, но самото приложение е базирано на http://service.pasoss.com/ :

Сервиз ПАСОСС, Контролен панел, вход

Достъпно за навигация е Главно меню на контролния панел:

Сервиз ПАСОСС, Контролен панел, основа навигация

От секция Профил на менюто, веднага сменете първоначалната парола, като подберете подходяща и сигурна комбинация от цифри, букви и символи. Това гарантира сигурността на вашия контролен панел. Можете да сменяте паролата си свободно всеки път, когато решите, че това е полезно.

Проверете останалите базови данни във вашия Профил. При неточност, свържете се с нашия екип за своевременна корекция.

В секция Програми от менюто можете да проверите всички условия, свързани с вашата инсталация, които пряко влияят при генерирането на Регистрационен ключ. Проверете внимателно параметрите и включените модули. При неточност, свържете се с нашия екип за своевременна корекция.

Регистрационен ключ се получава в секция Ключ от менюто, като най-напред е нужно да въведете генерирания от програмата Инсталационен ключ. Допустимо е използването на клавишната комбинация Ctrl+C/Ctrl+V и другите обичайни начини за копиране на стринг.

Бутонът Преглед ще сравни условията, за които искате да генерирате регистрационен ключ с тези, за които администраторът на системата ви е дал права. Резултатът се визуализира в таблица. Нормално, двата списъка (в двете колони) трябва да съвпадат. Редовете, в които има различие, са оцветени в зелено. Програмата извежда предупредително съобщение за регистрираната неточност. Няма да получите ключ за по-разширена инсталация (повече модули от разрешените), но обратното е възможно – ще получите ключ, ако искате да лицензирате по-стеснена инсталация от тази, за която са ви дадени права. При проблем, свържете се с нашия екип за своевременна корекция.

Можете да променяте инсталационния ключ неограничен брой пъти, докато получите достъп до бутона Генерирай ключ. След копирането (Ctrl+V, paste) на всеки нов инсталационен ключ в полето, задължително натискайте Enter. Това ще въведе новия стринг в системата и ще актуализира информацията в сравнителната таблица. При проблем, свържете се с нашия екип за бърза помощ.

Пренесете генерирания Регистрационен ключ в програмата по добре познатия ви начин и продължете работата си леко и удобно.

Важно, ПАСОСС-СчетоводствоОписаните по-горе действия за онлайн лицензиране на основните desktop базирани програми от пакет ПАСОСССчетоводство 4 още и Работни заплати 5 още са достъпни само за абонати. Първоначалната регистрация на новозакупена програма трябва да бъде направена по телефона, след това гаранционният срок се приема за абонамент. Клиентите, които ползват програмите без договор за абонаментен сервиз могат да генерират свободно ключове за последната версия, която са платили право на ползване или за по-стара от нея.

Коментари са забранени.