Указания за абонамент

Инструкция за действие в края на годината

 1. Запознайте се с Общи условия за сервизно обслуване на ПАСОСС, които от 2017 г. са официална неразделна част от Договора за сервизно обслужване на ПАСОСС. Това позволи да съкратим чувствително обема на самия Договор, от който отпаднаха всички общи и принципни условия.
 2. За програма ПАСОСС-Счетоводство актуалната версия е 230704.0, тя е и последната платена. 
 3. За програма ПАСОСС-Работни заплати актуалната версия е 231016.1, а последната платена е 231016.0.
 4. Проверете плащанията си, свързани с пакет ПАСОСС®, наредете забавените от Вас суми или поискайте липсващи фактури за извършени плащания, ако има такива. Не приемаме плащане в брой.
  Нашите банкови сметки са:
  Първа Инвестиционна Банка, BIC: FINVBGSF   

  ЗЕН Електроникс ООД Компютърно счетоводство ПАСОСС ООД
  BG18FINV915010BGN003HR BG07FINV915010BGN0CR17
    (само за фирми нерегистрирани по ДДС)
 5. Установете дали версията, която ползвате, е съответната за извършените от Вас плащания. Актуализирайте я своевременно.
 6. За всички въпроси, свързани с фактури, плащания, версии, работни места, ползвайте като основна връзка телефон 0885464408.
 7. Влезте в Контролен панел с потребителско име и парола. На екрана се визуализират условията, при които е обслужван вашият ПАСОСС досега. Проверете внимателно показаната информация! В случай, че откриете несъвпадение или желаете да направите промяна, свържете се с екип ПАСОСС. Отказаните работни места се обявяват за закрити.
 8. Изберете най-подходящия абонаментен план и период за плащане, заявете договор от бутона Поднови. В алгоритъма са заложени всички условия и отстъпки, които имате право да получите. Данните на екрана се актуализират при всяка промяна. Програми в пакет се обслужват на един и същ абонаментен план.
 9. В случай, че е дадена отстъпка при предплащане за цяла година и желаете да се възползвате от нея с плащане преди 31 януари, маркирайте това условие. Плщане на абонамент с отстъпка
 10. Бутонът Поднови е активен само при маркирано поле Съгласен съм с Общите условия. С този бутон, избраният план за абонаментно сервизно обслужване се изпраща за автоматично генериране на договор. Изчакайте спокойно, обработката отнема време.
 11. Изтеглете и запазете на компютъра си вашия договор. Името на файла е generated_contract.pdf, не го променяйте. Прочетете договора внимателно, за да го подпишете спокойно.. За въпроси и допълнителна информация се свържете с екип ПАСОСС, ако се налага.
 12. Подпишете договора с вашия електронен подпис (КЕП), в режим „Attached Signature“ или използвайте една от предложените от нас две процедури за подписване: 
  чрез JSignPdf или чрез Adobe Reader XI
 13. Влезте отново в Контролен панел (ако се налага, това зависи от настройките на вашия браузер). В секция Актуално на Главно меню качете подписания договор обратно в системата. Той става валиден и влиза в сила след подписването му от Изпълнителя (ЗЕН Електроникс ООД или Компютърно счетоводство ПАСОСС ООД).
 14. Подписаните договори остават в системата за справка и отпечатване:  Контролен панелГлавно меню > Договори.
 15. В случай, че работата ви е невъзможна без традиционен екземпляр от договора на хартия, уговорете предварително по телефона подробностите за получаването му.
 16. Не забравяйте, че по договор абонаментната такса се предплаща за избрания от вас период с платежно нареждане до 5-то число на първия месец от периода!
 17. Ако всичко описано дотук ви се вижда сложно и объркано, единственото, което трябва да направите е да ни се обадите на телефон 0885464408, за да придвижим договарянето лесно и бързо.
 18. Независимо от решението ви за сервизно обслужване на пакет ПАСОСС®, абонирайте се за бърза информация по e-mail. Така винаги ще получавате навреме всички новини.  При това напълно безплатно!
 19. Основна политика на екип ПАСОСС, от неговото създаване през 1992 г. и до днес, е да предлага на пазара гъвкави продукти, които са максимално независими от промените на базови параметри и позволяват на потребителя сам, лесно и удобно да извърши актуализацията им при необходимост. Едновременно с това Ви напомняме, че колкото по-често си купувате нещо от нас, толкова повече нарастват нашите възможности да поддържаме и усъвършенстваме програмите от пакет ПАСОСС®.

Коментари са забранени.