Подписване на pdf файл чрез JSignPdf

Подписване на Договора за абонаментно обслужване с КЕП

Предлагаме на вашето внимание един лесен (и безплатен) начин за подписване с КЕП на PDF файл с JSignPdf (автор Josef Cacek):

1.Очакваме, че на използвания компютър предварително са инсталирани необходимите приставки, предоставени от издателя на КЕП, които осигуряват по принцип ползването на електронния подпис.

2.Изтеглете JSignPdf_setup_1.6.1_wjre.exe  и инсталирайте JSignPdf.

3.Стартирайте програмата JSignPdf.

4.От бутона Browse отворете необходимата директория изберете файлът, който трябва да бъде подписан (системното му име е generated_contract.pdf). 

Подписване на pdf с JSignPdf

5. Името на избраният за подпис файл се появява в полето Input PDF file. Аналогично, в полето и в полето Output PDF file може да се дефинира изходен файл. Ако това не бъде направено, изходният файл с подписания документ се записва в същата директория, като към името на оригинала се добавя _signed (generated_contract_signed.pdf). 

6.Поставете отметка в полето Visible signature, за да бъде визуализиран подписа в самия документ (т.9 по-долу).

Подписване на pdf с KEP чрез JSignPdf

7.Подпишете от бутона Sing It.

Електронно подписване на pdf с JSignPdf

8. За да приключите електронното подписване, въведете  ПИН-код и изберете Login.

Електронен подпис с JSignPdf

9. Електронният подпис е успешно поставен върху документа. 

Подписан файл PDF с КЕП чрез JSignPdf

10. Изпратете на Изпълнителя подписания Договор за сервизно обслужване на пакет ПАСОСС и след регистрацията му в системата ще имате достъп до него от Контролен панел > Договори.

 


ПАСОСС-ВАЖНО!В случай, че имате инсталиран Adobe Reader XI, можете да подпишете Договора за сервизно обслужване на ПАСОСС чрез него.

Виж още: Подписване на pdf файл чрез Adobe Reader XI

Коментари са забранени.