Подписване на pdf файл с КЕП чрез Adobe Reader XI

Указания за подписване на Договора с КЕП

Предлагаме на вашето внимание един лесен (и безплатен) начин за подписване с КЕП на PDF файл с Adobe Reader XI:

1.Очакваме, че на използвания компютър предварително са инсталирани необходимите приставки, предоставени от издателя на КЕП, които осигуряват по принцип ползването на електронния подпис.

2.Изтеглете reader11_en_jd_install.exe и инсталирайте Adobe Reader XI, ако вече не е направено.

ВНИМАНИЕ!

Важно, ПАСОСС-Счетоводство

Adobe Reader XI не е най-новата версия на този продукт, но е последната в която функцията за подписване на документи с КЕП работи коректно. Този факт е признат официално от автора Adobe Systems, но до момента все още грешката не е отстранена. С инсталацията на Adobe Reader XL може да възникне проблем, ако на компютърът ви вече има инсталирана по-нова версия на Adobe Reader. Ние сме подготвили лесно и удобно решение за този случай:

Изтеглете на компютъра си AdobeAcroCleaner_DC2015.exe и го стартирайте, така ще премахнете ненужната версия. След това стартирайте изтегленото вече reader11_en_jd_install.exe за инсталация на Adobe Reader XI.

На пръв поглед, тази процедура може да ви се стори сложна, но всъщност е много удобна и отнема само няколко минути. Към настоящия момент това е един от двата най-лесни начина за подписвана на документи с КЕП от потребители без опит, които ние успяхме да открием. Можете да запазите тази версия на Adobe Reader XI, за да ползвате функцията за подписване с КЕП и при други случаи. Щом бъде публикувана новата версия на Adobe, ние ще ви информираме своевременно.

3.Отворете избраният за подписване pdf файл и изберете Fill and Sign.

Подписване на Договор във формат pdf с КЕП
4. От падащото меню изберете Place Signature.

Подписване на файл с Adobe Reader XL

5. Определете мястото, на което графично да се постави подписа, като очертаете желаното от вас място. От следващия прозорец изберете Sign.

Подписване с КЕП. място на подписа

6. Запишете подписания файл с бутона Save на следващия екран, като преди това му изберете подходящо името и мястото на съхранение.

Запазване на КЕП в подписан файл pdf

7. Електронното подписване приключва с въвеждане на ПИН-кода и бутона Login.

8. Електронният подпис е успешно поставен върху документа. 

Подписване с КЕП, преглед на подписа.

9. Изпратете на Изпълнителя подписания Договор за сервизно обслужване на пакет ПАСОСС и след регистрацията му в системата ще имате достъп до него от Контролен панел > Договори.


Внимание, важно съобщение!Както обикновено, по всякакви причини и за всякакви въпроси можете да разчитате на помощ и съдействие от
Екип ПАСОСС.

Виж още: Подписване на pdf файл чрез JSignPdf

Коментари са забранени.