Уведомително писмо изх.№4 /13.12.2010

В случай, че не сте получили традиционното ни годишно уведомително писмо изх.№4 от 13.10.2010, с подробности около програмите от пакет ПАСОСС и тяхното сервизно обслужване през новата 2011 година, можете да го намерите тук, формат PDF.

Коментари са забранени.