Пакет МИНИ

Пакет ПАСОСС, Работни заплати + СчетоводствоПакет за малка фирма, без регистрация по ДДС – олекотено бюджетно решение:

Работни заплати до 22 човека (+ два модула по избор) и Счетоводство (основен модул).

Еднофирмено, локално, 1 работно място.

Потребителят има възможност да избере без никакви ограничения двата допълнителни модула от ПАСОСС-Работни заплати 22, които желае да ползва.

 

 

Коментари са забранени.